Category Archives: Utveckling

Q.E.D. – sökningar

När man har en patient framför sig är det nästan alltid nyttigt att söka efter och använda referensmaterial. Det kan vara riktlinjer och vårdprogram från den egna institutionen, från landstingen, eller från vettiga sites på nätet, som Mayo Clinic, Medline, etc. Problemet idag är att man först och främst behöver veta var man ska leta (vilka sites som är “vettiga”) och vilka sökord som är lämpliga. När man väl har funnit något riktigt användbart så har man i allmänhet inget sätt att spara fyndet vare sig i patientens anteckningar1 eller i journalsystemet för användaren. Problemet blir ju hur man skulle sortera och länka dessa länkar, men med Q.E.D. finns en snygg lösning. Continue reading Q.E.D. – sökningar

Q.E.D.

I förra inlägget talade jag om de tre nivåerna inom medicinsk kunskap och om att det mest produktiva området för framtida utveckling av journalsystem antagligen är i nivå 2 (enligt min indelning i tre nivåer).

Som exempel på ett renodlat verktyg i nivå 2 gav jag en presentation av ett fiktivt system jag kallade Q.E.D. i brist på bättre. (Det spelar mindre roll vem jag gav presentationen till, men här är den i alla fall.) Continue reading Q.E.D.

Vitalispresentation av Anders Westermark

Anders Westermark och jag gav var sitt föredrag på Vitalis 2015 i slutet av april. Vi spelade in båda, men kvalitén blev så pass dålig, i synnerhet vad gäller ljudet på Anders presentation, att vi gjorde om det i “studion”. Nåja, i mitt arbetsrum… Efter själva presentationen som tar runt 20 minuter, följer en frågestund med mig och Anders i 20 minuter till. Poängen är alltså att besvara frågan: hur får man läkarna med sig?

Jag ska gnugga och massera videon av min egen presentation ett tag till, sen följer väl den också.

Enjoy! Anders är väldigt engegerande och angenäm att lyssna till, så missa inte det här.

 

Lecture notes

Every year for the past couple of years, I’ve been giving a lecture to the “International Masters Program in Health Informatics” at the Karolinska Institute in Stockholm. Tomorrow I’ll give another one. The notes for that lecture are fairly complete and can be read on their own as a text which concisely outlines my major ideas and problems about electronic medical records. Suddenly it struck me that I should publish those notes here, and not just hand them out to the students as I usually do. So here they are.

Handout 20131216

iotaMed lever!

iotaMed på iPad lever och frodas och kommer att visas på Vitalis nästa vecka (oh, sh… bara en vecka till…). Vi har kunnat jobba 100% med det här sen två månader pga det fantastiska stödet från SYSteam. iotaMed är alltså en open source produkt under BSD licens1 så vi kan ju inte sälja licenser. Affärsidén är att kunder och leverantörer inser att en delad open source produkt faktiskt är bättre för alla än en ren proprietär produkt. Det här är ganska tydligt i andra branscher och i andra länder, men i Svensk vård-IT verkar det vara ett riktigt främmande koncept. Förutom då för SYSteam som helhjärtat hoppat på det här och faktiskt financierar en viktig del av vår utveckling. Det finns andra leverantörer som nosar på idén, men bara SYSteam har anslutit sig helt. Så på Vitalis kommer vi att visa en iotaMed som är branded för SYSteam och kopplad till deras befintliga system i tillräcklig grad för att visa konceptet i funktion. Så det bästa stället att se och peta på iotaMed blir på SYSteams monter.

Vi kommer också att ge en presentation i auditorium A6 den 7e april 11:45-12:30. Där kommer vi att visa iotaMed med SYSteam kopplingen och ett koncept för iotaMed i handläggning av fotledstrauma på akuten.

Under den här veckan kommer jag att publicera mer om iotaMed, men jag kan ju i alla fall redan nu peta in några skärmbilder som aptitretare.

Förresten, mycket av diskussionerna som föregick designen av iotaMed finns på vårt forum. Andra utvecklare som vill hänga på bör nog registrera sig där. Det börjar ta fart nu. Det kanske finns andra företag än SYSteam där ute som vill investera i en ny generation av vårdsystem?

Skitbra bok

Den här titeln gav sig själv, liksom, eftersom jag just läst boken “Jävla skitsystem!” av Jonas Söderström.

Boken täcker ett mycket brett spektrum av kniviga frågor, men trots det träffade jag inte på någonting alls, inte en enda punkt, som jag inte höll med om helt och hållet. Den är också skriven av någon med lång erfarenhet i branchen och i synnerhet med användbarhetsfrågor och därmed nästan oförvitlig trovärdighet.

 

SQL is dead, long live RDF

…um, at least as far as medical records go. SQL remains useful for a lot of other things, of course. But as far as electronic medical records are concerned, SQL is a really bad fit and should be taken out back and shot.

Medical records, in real life, consist of a pretty unpredictable stack of document types, so some form of graph database is very obviously the best fit for storage. Anything with rows and columns and predeclared types, is a very poor fit, except maybe for the patient demographics and lab data. Or maybe not even that.

The problem so far was the lack of viable implementations so instead of doing the right thing and creating the right database mechanism, most of us (me included) forced our data into some relational database, often sprinkling loose documents around the server for all those things that wouldn’t fit even if hit with a sledgehammer. All this caused mayhem with the data, concurrency, integrity, and not least, security.

I have to add here that I never personally committed the crime of writing files outside of the SQL, but squeezed them into the database however much effort it cost, but from the horrors I’ve encountered in the field, it seems not many were as driven as I was. I have, though, used Mickeysoft’s “structured storage” files for that, a bizarre experience at best.

You have to admit this is ridiculous. It leads to crazy bad databases, bad performance, horrible upgrading scenarios, and, adding insult to injury, high costs. Object-relational frameworks don’t help much and without going into specifics, I can claim they’re all junk, one way or the other, simply because the idea itself sucks.

From now on, though, there’s no excuse for cramming and mutilating medical records data into SQL databases anymore. Check out RDF first, to get a feel for what it can do. It’s part of the “semantic web” thing, so there’s a buzzword for you already.

A very good place to start is the rdf:about site, and right in the first section, there’s a paragraph that a lot of people involved in the development of medical records really should pause and contemplate, so let me quote:

What is meant by “semantic” in the Semantic Web is not that computers are going to understand the meaning of anything, but that the logical pieces of meaning can be mechanically manipulated by a machine to useful ends.

Once you really grok this, you realize that any attempts to make the computer understand the actual contents of the semantic web is meaningless. Not only is it far too difficult to ever achieve, but there is actually nothing to be gained. There’s nothing useful a computer can do with the information except present it to a human reader in the right form at the right time. What is important, however, is to let the computer understand just enough of the document types and links to be able to sort and arrange documents and data in such a way that the human user can benefit from accurate, complete, and manageable information displays.

It is almost trivial to see that this applies just as well to medical records. In other words, standardizing the terms of the actual contents of medical documents is a fool’s errand. It’s a pure waste of energy and time.

If a minimal effort would be expended to standardize link types and terms instead, we could fairly easily create semantic medical records, allowing human operators to utilize the available information effectively. All it would take for the medical community to realize this would be to raise their gaze and check out what the computer science community is doing with the web and then copy that. At least, that’s what we are aiming to do with the iotaMed project and I hope we won’t remain alone. What is being done using RDF on the web makes a trainload of sense, and we’re going to exploit that.

In practice, this means that you need to express medical data as RDF triples and graphs. This turns out to be nearly trivial, just as it is very easy to do for the semantic web. It’s a lot harder, and largely useless, for typical accounting data, flight booking systems, and others of that kind, but those systems should really keep using SQL as their main storage technique.

We also need a graph database implementation and we’re currently looking into Neo4j, an excellent little mixed license product that seems to fill most, if not all, requirements. But if it turns out it doesn’t, there are others out there, too. After all the years I’ve spent swearing at SQL Server and inventing workarounds for the bad fit, Neo4j and RDF is a breath of fresh air. The future is upon us, and it’s time to leave the computing middle ages behind us as far as electronic medical records are concerned.

Grundkrav

Jag skrev ett svar på ett inlägg på Vård IT Forum om grundkraven på nya journalsystem och beskrev vad jag håller på med i ett antal punkter. Jag beundrade mitt eget svar så till den grad att jag helt enkelt tar över det från mig själv och publicerar det idag.

Just nu jobbar jag heltid med att göra en prototyp av det journalsystem jag tycker vi behöver. Grundprinciperna är:

 • Öppen utveckling: design och resultat ska vara publikt tillgänglig
 • Användning av open source när det är görligt
 • Användning av ny teknik på klientsidan, i synnerhet vad gäller UI, vilket i dagsläget betyder iPad och OSX
 • Hel nystart vad gäller journalen, fullständig byggd runt “issues”, vilket är symptom eller sjukdomar, inte kontakter
 • Sekretess runt “issues”, inte avdelningar
 • Direktkoppling av medicinering till “issues”, vilket tillåter varning på kontraindikationer isf enbart på interaktioner
 • Total integration av vårdprogram i “issues” (se nedan)

Integrationen av vårdprogram i “issues” innebär:

 • Omedelbart kunskapsstöd till läkaren vid patientkontakten
 • Omedelbar uppdatering av kunskap enligt senaste rön
 • Direktkoppling till kvalitetsregister via vårdprogrammet i “issue”
 • Extrem förenkling av beställningsförfaranden som labb, med både beställnings och tolkningsstöd direkt i journalen
 • Extrem förenkling av remissförfarande, eftersom motivation, anamnes och status nu sker automatiskt från “issue”

Just nu håller jag alltså på med prototyputveckling av UI för iPad. Jag har ingen avsikt att behålla det här för mig själv och är mycket intresserad av att andra vill hjälpa till. Varje form av samarbete är tänkbar och förslag mottages gärna. Jag tänker också publicera screenshots vartefter, åtminstone om jag inte behöver skämmas för dom alltför mycket.

Vård IT Forum är stället där vi kan diskutera detta, men jag är även mottaglig via email, naturligtvis.