Category Archives: Utveckling

Q.E.D. – sjukintyg

Att fylla i sjukintyg för Försäkringskassan är nog bland det jobbigaste administrativa jobbet vi har som läkare. Det är rätt mycket att skriva och det är svårt att formulera sig snabbt och precist. Det är dessutom svårt att tolka in vad man ska skriva som “aktivitetsbegränsning”, vilket är det FK baserar sig på mest. Har man en snygg formulering för en typ av fall så vill man gärna återanvända den, i synnerhet som funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning inte varierar så mycket mellan olika patienter med samma problem.

Continue reading Q.E.D. – sjukintyg

Q.E.D. – mallar

Mallar1 är ett problem. De flesta journalsystem tillåter olika mallar som användaren väljer och ofta finner man (i allmänmedicin) mallar som “allmänt”, “diabetes årsbesök” och kanske i ambitiösa fall olika för körkortsintyg m.m. Problemet med dessa mallar är att om det finns för få, eller bara en, så kommer den att ha alldeles för många “sökord” (undertitlar) och bli jobbig att använda eftersom majoriteten av sökorden inte kommer att användas. Finns det mer riktade mallar så har man två andra problem: hitta rätt mall2, samt att en smalare mall ofta saknar just ett eller annat sökord man vill använda. Vissa system tillåter att varje användare skapar sina egna mallar, andra tillåter det inte. I vilket fall som helst är det uppenbart för de flesta att vill man få ut något av systemet så krävs mycket konfiguration inför uppstart och intensivt underhåll efter det. Vilket ingen gör.

Continue reading Q.E.D. – mallar

Q.E.D. – sökningar

När man har en patient framför sig är det nästan alltid nyttigt att söka efter och använda referensmaterial. Det kan vara riktlinjer och vårdprogram från den egna institutionen, från landstingen, eller från vettiga sites på nätet, som Mayo Clinic, Medline, etc. Problemet idag är att man först och främst behöver veta var man ska leta (vilka sites som är “vettiga”) och vilka sökord som är lämpliga. När man väl har funnit något riktigt användbart så har man i allmänhet inget sätt att spara fyndet vare sig i patientens anteckningar1 eller i journalsystemet för användaren. Problemet blir ju hur man skulle sortera och länka dessa länkar, men med Q.E.D. finns en snygg lösning. Continue reading Q.E.D. – sökningar

Q.E.D.

I förra inlägget talade jag om de tre nivåerna inom medicinsk kunskap och om att det mest produktiva området för framtida utveckling av journalsystem antagligen är i nivå 2 (enligt min indelning i tre nivåer).

Som exempel på ett renodlat verktyg i nivå 2 gav jag en presentation av ett fiktivt system jag kallade Q.E.D. i brist på bättre. (Det spelar mindre roll vem jag gav presentationen till, men här är den i alla fall.) Continue reading Q.E.D.

Vitalispresentation av Anders Westermark

Anders Westermark och jag gav var sitt föredrag på Vitalis 2015 i slutet av april. Vi spelade in båda, men kvalitén blev så pass dålig, i synnerhet vad gäller ljudet på Anders presentation, att vi gjorde om det i “studion”. Nåja, i mitt arbetsrum… Efter själva presentationen som tar runt 20 minuter, följer en frågestund med mig och Anders i 20 minuter till. Poängen är alltså att besvara frågan: hur får man läkarna med sig?

Jag ska gnugga och massera videon av min egen presentation ett tag till, sen följer väl den också.

Enjoy! Anders är väldigt engegerande och angenäm att lyssna till, så missa inte det här.

 

Lecture notes

Every year for the past couple of years, I’ve been giving a lecture to the “International Masters Program in Health Informatics” at the Karolinska Institute in Stockholm. Tomorrow I’ll give another one. The notes for that lecture are fairly complete and can be read on their own as a text which concisely outlines my major ideas and problems about electronic medical records. Suddenly it struck me that I should publish those notes here, and not just hand them out to the students as I usually do. So here they are.

Handout 20131216

iotaMed lever!

iotaMed på iPad lever och frodas och kommer att visas på Vitalis nästa vecka (oh, sh… bara en vecka till…). Vi har kunnat jobba 100% med det här sen två månader pga det fantastiska stödet från SYSteam. iotaMed är alltså en open source produkt under BSD licens1 så vi kan ju inte sälja licenser. Affärsidén är att kunder och leverantörer inser att en delad open source produkt faktiskt är bättre för alla än en ren proprietär produkt. Det här är ganska tydligt i andra branscher och i andra länder, men i Svensk vård-IT verkar det vara ett riktigt främmande koncept. Förutom då för SYSteam som helhjärtat hoppat på det här och faktiskt financierar en viktig del av vår utveckling. Det finns andra leverantörer som nosar på idén, men bara SYSteam har anslutit sig helt. Så på Vitalis kommer vi att visa en iotaMed som är branded för SYSteam och kopplad till deras befintliga system i tillräcklig grad för att visa konceptet i funktion. Så det bästa stället att se och peta på iotaMed blir på SYSteams monter.

Vi kommer också att ge en presentation i auditorium A6 den 7e april 11:45-12:30. Där kommer vi att visa iotaMed med SYSteam kopplingen och ett koncept för iotaMed i handläggning av fotledstrauma på akuten.

Under den här veckan kommer jag att publicera mer om iotaMed, men jag kan ju i alla fall redan nu peta in några skärmbilder som aptitretare.

Förresten, mycket av diskussionerna som föregick designen av iotaMed finns på vårt forum. Andra utvecklare som vill hänga på bör nog registrera sig där. Det börjar ta fart nu. Det kanske finns andra företag än SYSteam där ute som vill investera i en ny generation av vårdsystem?

Skitbra bok

Den här titeln gav sig själv, liksom, eftersom jag just läst boken “Jävla skitsystem!” av Jonas Söderström.

Boken täcker ett mycket brett spektrum av kniviga frågor, men trots det träffade jag inte på någonting alls, inte en enda punkt, som jag inte höll med om helt och hållet. Den är också skriven av någon med lång erfarenhet i branchen och i synnerhet med användbarhetsfrågor och därmed nästan oförvitlig trovärdighet.