Q.E.D. – sökningar

När man har en patient framför sig är det nästan alltid nyttigt att söka efter och använda referensmaterial. Det kan vara riktlinjer och vårdprogram från den egna institutionen, från landstingen, eller från vettiga sites på nätet, som Mayo Clinic, Medline, etc. Problemet idag är att man först och främst behöver veta var man ska leta (vilka sites som är “vettiga”) och vilka sökord som är lämpliga. När man väl har funnit något riktigt användbart så har man i allmänhet inget sätt att spara fyndet vare sig i patientens anteckningar1 eller i journalsystemet för användaren. Problemet blir ju hur man skulle sortera och länka dessa länkar, men med Q.E.D. finns en snygg lösning.

Via ett kortkommando eller menyval öppnas referenspanelen ut från höger sida av skärmen. I den panelen finns två regioner; den första innehåller länkar till dokument på nätet och den andra regionen innehåller notiser från den lokala avdelningen eller regionen. Innehållet i båda paneler är beroende på vald kontaktorsak (“problem”).

Behöver man söka efter fler referenser på nätet gör man det härifrån, knappen “search”.

Sökpanel höger
Sökpanelen viks ut från höger sida.

Om man vilar cursorn över en länk får man en något längre beskrivning av innehållet. Den beskrivningen bestäms av den person som sparade länken. Klickar man på länken får man förstås upp artikeln som länkas till.

Tool tip
Om man vilar cursor över en länk får man en längre beskrivning.

Om man klickar på “search” öppnas ett sökfönster som i en klassisk browser. Sökningen begränsas till “vettiga” sites, som NLM, Mayo Clinic, AAFP, etc, så man slipper vada igenom ovidkommande info. Sponsrade sites elimineras också. Interna sites kan också förekomma i den här sökningen.

Sökning
Sökning liknande vad man ser i en browser.

Klickar man på en länk i sökresultaten så kommer naturligtvis artikeln i fråga upp. När man är klar kan man välja om man tyckte artikeln var användbar, och därmed bestäms också om den sparas i listan av länkar för denna kontaktorsak om den inte redan fanns där. Fanns den redan där så räknas “useful” som en “up vote” och en icke “useful” som en downvote. För artiklar som inte redan finns i listan är “useful” inte ikryssat som default. För artiklar som redan finns i listan är “useful” ikryssat på förhand. På så vis kommer den ouppmärksamme användaren inte att oavsiktligt påverka innehållet i listan.

Om tillräckligt många användare inte tycker en länk som finns i listan är “useful” så blir den avlägsnad2.

Läsning funnen artikel
Man kan naturligtvis läsa funna artiklar. Notera “Useful” checkbox.

Om man har antytt att en artikel som inte redan finns i listan är “useful” så får man upp en dialogbox där man kan skriva en kort och en längre beskrivning. Den korta kommer i länklistan och den längre blir till det gula tool tip man kan se om man vilar cursorn över länken i Q.E.D.

Ny artikel sparas.
Om man sparar en ny artikel kan man ge kort och lång beskrivning.
  1. Inget journalsystem jag har sett tillåter html länkar i journaltexten. Och skulle de göra det, så är det ett säkerhetsproblem, så det är nog bäst så. I Q.E.D. lägger inte användaren till http länken, utan systemet gör det utgående från den begränsade listan av sites som kan sökas. På så vis är risken för säkerhetsproblem kraftigt reducerad.
  2. Det bör finnas sätt att återfinna avlägsnade länkar, att avlägsna snabbare, etc, men det är teknikaliteter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.