Q.E.D. – utgående remiss

När man skapar remisser i ett journalsystem så är det tämligen stereotypt, dvs det är bara ett relativt begränsat antal olika remisser man normalt skickar för en viss typ av patient. Så vi kan låta systemet lära sig vilka remisser vi ofta använder för en viss kontaktorsak (problem).

Remissinstanser.
De vanligaste remissinstanserna i en lista.

När vi väljer att skicka en remiss, presenterar systemet en kort lista på de mest förekommande remissinstanser för den givna kontaktorsaken (problemet), i det här fallet för diabetes typ 2. Systemet har lärt sig från tidigare användningar och användare vilka dessa vanligaste remisser är.

Remissinstans med tooltip
För varje remissinstans kan det finnas en tooltip med instruktioner.

Vilar man muspekaren över något av valen så visas eventuella anvisningar som mottagande avdelning kan ha specificerat för remisser baserade på just det givna problemet, här diabetes typ 2. Mottagaren kan ha en rad olika anvisningar för olika problem, och fördelen är ju att de presenteras i kontext.

Övriga remissinstanser.
Man kan naturligtvis alltid välja en remissinstans ur den fullständiga listan.

Vill användaren skicka en remiss som inte förekommer i favoritlistan så kan man få en fullständig lista på remissinstanser via knappen “Övriga”. Även här kan man få riktade och villkorade instruktioner via en tooltip1.

Ny remiss
Vald remiss kan fyllas i.

När man väl valt en remissinstans via favoriter eller “övriga” så presenteras ett klassiskt remissformulär. Det kan fyllas i antingen manuellt eller via förval av mest använda fraseringar, eller en blandning av bägge. Vissa fält kan vara förval, andra helt manuellt inskrivna, och vissa förval som sen editerats av användaren. Det verkliga innehållet sparas och kan i framtiden väljas från förval2. Desto oftare de används, desto högre i förvalslistorna kommer de att rankas.

Bredvid varje fält finns till höger en knapp med tre punkter3. Den ger tillgång till respektive lista av förval.

Förval anamnes
Systemet ger möjligheten att välja mest använda formuleringar.

Klickar man på knappen bredvid “anamnes” fältet så får man upp en lista på de olika fraseringar som använts mest för just det fältet. Man kan antingen välja en av dem, eller avbryta, gå tillbaka, och skriva en ny formulering. Eller välja en, gå tillbaka, och komplettera formuleringen. Den slutliga formuleringen kommer att sparas om den är ny, eller öka relevansen om den var likadan som en redan sparad formulering.

Förval status
Systemet ger möjligheten att välja ur mest använda statusbeskrivningar.

Helt analogt fungerar det för status fältet.

Förval bilagor
Man kan välja ur de mest förekommande bilagorna.

Det blir lite annorlunda när det gäller bilagor. Här kommer de mest använda typerna av bilagor att presenteras i en mer generisk form. När man bifogar labbsvar, till exempel, blir det lite fel om man kommer ihåg ett visst labbsvar. Oftast menar ju användaren just det senaste labbsvaret, så valen kommer att presenteras på det viset.

Via knappen “övriga” får man tillgång till alla remissvar och andra dokument i systemet, men det behöver jag väl inte visa ett exempel på.

  1. Ta inte innehållet i mina exempel på allvar. Jag bara hostade upp nåt.
  2. Den uppmärksamme skeptikern kommer att notera att det finns en risk för informationsläckage här, nämligen att andra användare skulle kunna se vad man för en viss patient skrivit i en remiss om den texten oförändrat sparas som en “favorit”. Därför bör dessa “favoritformuleringar” endast sparas för den individuella användaren och inte för hela avdelningar eller regioner.
  3. Jag är för grafiskt okunnig för att designa en cool button.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.