J. Martin Wehlou

Jag är läkare och certifierad i IT säkerhet (CISSP) och software development metodologi (CSDP). Jag har utvecklat tillämpningar för vården i många år, samt jobbat i primärvården både i Belgien och Sverige. Jag tar gärna uppdrag där jag får kämpa för bättre vårdsystem inför upphandlingar och införanden och ger gärna föredrag om problemen i branschen ur både utvecklar- och läkarperspektiv. Vi har några videofilmer av tidigare föredrag på KI och Vitalis på youtube.

Jag är en av grundarna till företaget MITM AB, som utvecklar vårdrelaterad software för iOS (iPhone och iPad) samt för Mac OSX. Vi tar gärna uppdrag för app utveckling, förresten. Företagets viktigaste produkt är iotaMed, ett tillägg för läkarens journal som för första gången introducerar vårdprogram- (eller riktlinjer som vissa helst kallar det) baserad journalföring. iotaMed innehåller många nya grepp och du kan läsa mer om det på iota.pro.

Framtidens IT i vården