Q.E.D. – mallar

Mallar1 är ett problem. De flesta journalsystem tillåter olika mallar som användaren väljer och ofta finner man (i allmänmedicin) mallar som “allmänt”, “diabetes årsbesök” och kanske i ambitiösa fall olika för körkortsintyg m.m. Problemet med dessa mallar är att om det finns för få, eller bara en, så kommer den att ha alldeles för många “sökord” (undertitlar) och bli jobbig att använda eftersom majoriteten av sökorden inte kommer att användas. Finns det mer riktade mallar så har man två andra problem: hitta rätt mall2, samt att en smalare mall ofta saknar just ett eller annat sökord man vill använda. Vissa system tillåter att varje användare skapar sina egna mallar, andra tillåter det inte. I vilket fall som helst är det uppenbart för de flesta att vill man få ut något av systemet så krävs mycket konfiguration inför uppstart och intensivt underhåll efter det. Vilket ingen gör.

Med Q.E.D. har vi ett system där journalen kan anpassa mallarna till verklig användning. Valet av sökord registreras per kontaktorsak (“problem”) så att relevanta sökord alltid visas och irrelevanta döljs. Det gör också att de relevanta sökorden kommer att utgöra en sorts checklista där användaren också påminns om vad som är relevant i en viss sorts fall.

Notera att jag utgår ifrån en mono-patologi i följande resonemang, dvs en patient med ett enda problem, en enda kontaktorsak. Jag kommer att ta upp multi-sjuka separat senare i serien och visa hur det impakterar de olika delarna av systemet. 

Mall för journalnotat.
Mall för journalnotat.

När man valt “problem” (kontaktorsak) så befolkas formuläret med de sökord man använt tidigare för samma kontaktorsak. “Man” i det här sammanhanget är användaren själv och omgivningen, dvs avdelningen, vårdcentralen, eller regionen. På  så vis sprids vanorna mellan användare.

Om man behöver ett sökord som inte finns med i mallen, så kan man välja det från listan av oanvända sökord som finns undertill skärmen. När man tillfogar ett sökord den vägen så kommer det att placeras på lämplig plats (förutbestämd) i mallen, inte sist. På det viset blir det inte en röra när man tillfogar. Det tillfogade sökordet kommer i fortsättningen att presenteras som en del av mallen för den givna kontaktorsaken (problem).

Om ett sökord inte använts (inte fyllts i) ett visst antal gånger så kommer det att automatiskt tas bort ut mallen i framtiden. Det finns ju förstås alltid kvar i den kompakta referenslistan under mallen.

Vad gäller själva strukturen av fälten för varje sökord så finns det också snygga lösningar, men det behåller jag till en senare diskussion.

  1. Kallas ofta “sökord” i journalen, vilket är ett dåligt ordval. Med mallar menar jag strukturen av undertitlar man ser när man skriver journalnotat.
  2. Det blir inte bättre av att det man fyllt i i en mall oftast går förlorat när man byter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.