Category Archives: Journalsystem

Grundkrav

Jag skrev ett svar på ett inlägg på Vård IT Forum om grundkraven på nya journalsystem och beskrev vad jag håller på med i ett antal punkter. Jag beundrade mitt eget svar så till den grad att jag helt enkelt tar över det från mig själv och publicerar det idag.

Just nu jobbar jag heltid med att göra en prototyp av det journalsystem jag tycker vi behöver. Grundprinciperna är:

 • Öppen utveckling: design och resultat ska vara publikt tillgänglig
 • Användning av open source när det är görligt
 • Användning av ny teknik på klientsidan, i synnerhet vad gäller UI, vilket i dagsläget betyder iPad och OSX
 • Hel nystart vad gäller journalen, fullständig byggd runt “issues”, vilket är symptom eller sjukdomar, inte kontakter
 • Sekretess runt “issues”, inte avdelningar
 • Direktkoppling av medicinering till “issues”, vilket tillåter varning på kontraindikationer isf enbart på interaktioner
 • Total integration av vårdprogram i “issues” (se nedan)

Integrationen av vårdprogram i “issues” innebär:

 • Omedelbart kunskapsstöd till läkaren vid patientkontakten
 • Omedelbar uppdatering av kunskap enligt senaste rön
 • Direktkoppling till kvalitetsregister via vårdprogrammet i “issue”
 • Extrem förenkling av beställningsförfaranden som labb, med både beställnings och tolkningsstöd direkt i journalen
 • Extrem förenkling av remissförfarande, eftersom motivation, anamnes och status nu sker automatiskt från “issue”

Just nu håller jag alltså på med prototyputveckling av UI för iPad. Jag har ingen avsikt att behålla det här för mig själv och är mycket intresserad av att andra vill hjälpa till. Varje form av samarbete är tänkbar och förslag mottages gärna. Jag tänker också publicera screenshots vartefter, åtminstone om jag inte behöver skämmas för dom alltför mycket.

Vård IT Forum är stället där vi kan diskutera detta, men jag är även mottaglig via email, naturligtvis.

“Issues” och konfidentialitet

På min ursecta blogg beskriver jag idag hur man kopplar sekretess till “issues” isf läkare, avdelningar, eller notat. Det löser en mängd problem och kan t.o.m. lösa problemet där sjukdomar som är viktiga i andra sammanhang förblir okända i nuvarande system.

Just idag fick vi vår 100:e medlem på Vård IT Forum! Stort grattis till mig själv! Tackar, tackar! Medlemslistan börjar bli ett litet Who’s Who av personer och företag inom vård IT i Sverige. Vi har mer än 350 inlägg i 80 olika ämnen för ögonblicket.

Datainspektionen: high five!

Patientdatautredningens slutbetänkande titulerat “Patientdata och läkemedel m.m.”, ref SOU 2007:48 borde vara förpliktad litteratur för alla som studerar hur man kan göra informationssäkerhet fel på hög nivå.

Datainspektionen har underkänt detta förslag i sitt yttrande under diarienummer 1270-2007 på två grunder: det finns inget bra skäl att införa vad man vill införa och vill man göra det, så ska det inte göras så här. Stående ovation för Datainspektionen, även om jag tycker dom var alldeles för snälla.

Continue reading Datainspektionen: high five!

Att skriva eller inte skriva

De flesta läkare dikterar ju sina journalnotat, brev och remisser/remissvar som sedan skrivs in i journalen av en sekreterare. Man dikterar antingen via en gammaldags diktafon med band eller (oftast) digitalt via samma dator som journalprogrammet körs på. Diktering har ju sina bekvämlighetsfördelar för läkaren, men är oerhört produktivitetshämmande, både direkt och indirekt.

Continue reading Att skriva eller inte skriva

Lagen om alltings naturliga dj… motsträvighet

Gång på gång misslyckas stora projekt, typ storslagna standarder, gemensamma databaser, enhetliga gränssnitt, “en patient/en journal”. Små projekt, däremot, fortsätter att lyckas i förfärande omfattning, trots den uppenbara amatörismen i många fall, medan dom stora projekten ofta leds av folk som borde veta bättre (dubbelmeningen var avsiktlig). Man behöver inte vara ett under av perceptivitet för att inse att det faktiskt är så, men det är uppenbarligen svårt att greppa att det inte är en tillfällighet utan faktiskt en lag som ligger bakom detta, och det är inte lagen om alltings naturliga, hum, motsträvighet.

Continue reading Lagen om alltings naturliga dj… motsträvighet