Grundkrav

Jag skrev ett svar på ett inlägg på Vård IT Forum om grundkraven på nya journalsystem och beskrev vad jag håller på med i ett antal punkter. Jag beundrade mitt eget svar så till den grad att jag helt enkelt tar över det från mig själv och publicerar det idag.

Just nu jobbar jag heltid med att göra en prototyp av det journalsystem jag tycker vi behöver. Grundprinciperna är:

 • Öppen utveckling: design och resultat ska vara publikt tillgänglig
 • Användning av open source när det är görligt
 • Användning av ny teknik på klientsidan, i synnerhet vad gäller UI, vilket i dagsläget betyder iPad och OSX
 • Hel nystart vad gäller journalen, fullständig byggd runt “issues”, vilket är symptom eller sjukdomar, inte kontakter
 • Sekretess runt “issues”, inte avdelningar
 • Direktkoppling av medicinering till “issues”, vilket tillåter varning på kontraindikationer isf enbart på interaktioner
 • Total integration av vårdprogram i “issues” (se nedan)

Integrationen av vårdprogram i “issues” innebär:

 • Omedelbart kunskapsstöd till läkaren vid patientkontakten
 • Omedelbar uppdatering av kunskap enligt senaste rön
 • Direktkoppling till kvalitetsregister via vårdprogrammet i “issue”
 • Extrem förenkling av beställningsförfaranden som labb, med både beställnings och tolkningsstöd direkt i journalen
 • Extrem förenkling av remissförfarande, eftersom motivation, anamnes och status nu sker automatiskt från “issue”

Just nu håller jag alltså på med prototyputveckling av UI för iPad. Jag har ingen avsikt att behålla det här för mig själv och är mycket intresserad av att andra vill hjälpa till. Varje form av samarbete är tänkbar och förslag mottages gärna. Jag tänker också publicera screenshots vartefter, åtminstone om jag inte behöver skämmas för dom alltför mycket.

Vård IT Forum är stället där vi kan diskutera detta, men jag är även mottaglig via email, naturligtvis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.