Category Archives: Journalsystem

Yet another argument for iotaMed

Heh, who would have thought…?

Physicians who have electronic health record systems but dictate patient notes give a lower quality of care than do doctors who use structured documentation, says a study published online May 19 in the Journal of the American Medical Informatics Association.

Quality of care was significantly better on three measures for doctors who took structured notes compared with physicians who used the other two styles, the study said.

Researchers found that quality of care was significantly worse on three outcome measures for doctors who dictated their notes compared with physicians who used the other two documentation styles.

Vitalis

Tredje och sista Vitalisdagen gjorde vi vår presentation. Den finns också på video på YouTube, naturligtvis.

Mottagandet var väldigt positivt och publiken ställde precis dom frågor jag ville att dom skulle ställa, tackar för det. En lustig händelse som inte syns eller hörs på videon: i första scenariot på video går jag ju igenom en diabetes typ 2, gör utredningen, efter det årskontrollen, till sist kvalitetsregisterrapporteringen. Jag visar hur kvalitetsregisterhanteringen egentligen blir nästan trivial eftersom ett rätt strukturerat “issue” automatiskt tar hand om den saken och så avslutar jag i den förinspelade videon med meningen “Det var väl elegant?” varpå någon på en av de första raderna utropar helt spontant “Ja, verkligen!”.

iotaMed lever!

iotaMed på iPad lever och frodas och kommer att visas på Vitalis nästa vecka (oh, sh… bara en vecka till…). Vi har kunnat jobba 100% med det här sen två månader pga det fantastiska stödet från SYSteam. iotaMed är alltså en open source produkt under BSD licens1 så vi kan ju inte sälja licenser. Affärsidén är att kunder och leverantörer inser att en delad open source produkt faktiskt är bättre för alla än en ren proprietär produkt. Det här är ganska tydligt i andra branscher och i andra länder, men i Svensk vård-IT verkar det vara ett riktigt främmande koncept. Förutom då för SYSteam som helhjärtat hoppat på det här och faktiskt financierar en viktig del av vår utveckling. Det finns andra leverantörer som nosar på idén, men bara SYSteam har anslutit sig helt. Så på Vitalis kommer vi att visa en iotaMed som är branded för SYSteam och kopplad till deras befintliga system i tillräcklig grad för att visa konceptet i funktion. Så det bästa stället att se och peta på iotaMed blir på SYSteams monter.

Vi kommer också att ge en presentation i auditorium A6 den 7e april 11:45-12:30. Där kommer vi att visa iotaMed med SYSteam kopplingen och ett koncept för iotaMed i handläggning av fotledstrauma på akuten.

Under den här veckan kommer jag att publicera mer om iotaMed, men jag kan ju i alla fall redan nu peta in några skärmbilder som aptitretare.

Förresten, mycket av diskussionerna som föregick designen av iotaMed finns på vårt forum. Andra utvecklare som vill hänga på bör nog registrera sig där. Det börjar ta fart nu. Det kanske finns andra företag än SYSteam där ute som vill investera i en ny generation av vårdsystem?

Lecture på KI

Till min stora glädje blev jag inbjuden att ge en lecture på Engelska för “International Masters Programme Health Informatics” på Karolinska Institutet och jag gav den förra måndagen. Vi spelade in hela föreläsningen, 3.5 timmar, på video och nu har jag hållit på en vecka för att konvertera, dela in, lägga till slides, fixa ljudet, m.m. Föreläsningen omfattar 12 sektioner, men resulterade i 20 videos eftersom YouTube begränsar till max 15 minuter per video.

Alla 20 finns i en playlist på YouTube:

http://www.youtube.com/user/mitmab#p/c/0F725A1175F25924

Lecture notes finns också:

https://iota.pro/images/8/89/Ln20101206.pdf

Föreläsningen omfattar allt möjligt som jag har tankar om i Vård IT, och som bekant är det väldigt mycket. Sista sektionen, nr 12, handlar om iotaMed och innehåller även de nya vyerna, dvs kvalitetsregister och kronologisk journal. Den delen är dryga 50 minuter i sig.

Skitbra bok

Den här titeln gav sig själv, liksom, eftersom jag just läst boken “Jävla skitsystem!” av Jonas Söderström.

Boken täcker ett mycket brett spektrum av kniviga frågor, men trots det träffade jag inte på någonting alls, inte en enda punkt, som jag inte höll med om helt och hållet. Den är också skriven av någon med lång erfarenhet i branchen och i synnerhet med användbarhetsfrågor och därmed nästan oförvitlig trovärdighet.

 

SQL is dead, long live RDF

…um, at least as far as medical records go. SQL remains useful for a lot of other things, of course. But as far as electronic medical records are concerned, SQL is a really bad fit and should be taken out back and shot.

Medical records, in real life, consist of a pretty unpredictable stack of document types, so some form of graph database is very obviously the best fit for storage. Anything with rows and columns and predeclared types, is a very poor fit, except maybe for the patient demographics and lab data. Or maybe not even that.

The problem so far was the lack of viable implementations so instead of doing the right thing and creating the right database mechanism, most of us (me included) forced our data into some relational database, often sprinkling loose documents around the server for all those things that wouldn’t fit even if hit with a sledgehammer. All this caused mayhem with the data, concurrency, integrity, and not least, security.

I have to add here that I never personally committed the crime of writing files outside of the SQL, but squeezed them into the database however much effort it cost, but from the horrors I’ve encountered in the field, it seems not many were as driven as I was. I have, though, used Mickeysoft’s “structured storage” files for that, a bizarre experience at best.

You have to admit this is ridiculous. It leads to crazy bad databases, bad performance, horrible upgrading scenarios, and, adding insult to injury, high costs. Object-relational frameworks don’t help much and without going into specifics, I can claim they’re all junk, one way or the other, simply because the idea itself sucks.

From now on, though, there’s no excuse for cramming and mutilating medical records data into SQL databases anymore. Check out RDF first, to get a feel for what it can do. It’s part of the “semantic web” thing, so there’s a buzzword for you already.

A very good place to start is the rdf:about site, and right in the first section, there’s a paragraph that a lot of people involved in the development of medical records really should pause and contemplate, so let me quote:

What is meant by “semantic” in the Semantic Web is not that computers are going to understand the meaning of anything, but that the logical pieces of meaning can be mechanically manipulated by a machine to useful ends.

Once you really grok this, you realize that any attempts to make the computer understand the actual contents of the semantic web is meaningless. Not only is it far too difficult to ever achieve, but there is actually nothing to be gained. There’s nothing useful a computer can do with the information except present it to a human reader in the right form at the right time. What is important, however, is to let the computer understand just enough of the document types and links to be able to sort and arrange documents and data in such a way that the human user can benefit from accurate, complete, and manageable information displays.

It is almost trivial to see that this applies just as well to medical records. In other words, standardizing the terms of the actual contents of medical documents is a fool’s errand. It’s a pure waste of energy and time.

If a minimal effort would be expended to standardize link types and terms instead, we could fairly easily create semantic medical records, allowing human operators to utilize the available information effectively. All it would take for the medical community to realize this would be to raise their gaze and check out what the computer science community is doing with the web and then copy that. At least, that’s what we are aiming to do with the iotaMed project and I hope we won’t remain alone. What is being done using RDF on the web makes a trainload of sense, and we’re going to exploit that.

In practice, this means that you need to express medical data as RDF triples and graphs. This turns out to be nearly trivial, just as it is very easy to do for the semantic web. It’s a lot harder, and largely useless, for typical accounting data, flight booking systems, and others of that kind, but those systems should really keep using SQL as their main storage technique.

We also need a graph database implementation and we’re currently looking into Neo4j, an excellent little mixed license product that seems to fill most, if not all, requirements. But if it turns out it doesn’t, there are others out there, too. After all the years I’ve spent swearing at SQL Server and inventing workarounds for the bad fit, Neo4j and RDF is a breath of fresh air. The future is upon us, and it’s time to leave the computing middle ages behind us as far as electronic medical records are concerned.

Grundkrav

Jag skrev ett svar på ett inlägg på Vård IT Forum om grundkraven på nya journalsystem och beskrev vad jag håller på med i ett antal punkter. Jag beundrade mitt eget svar så till den grad att jag helt enkelt tar över det från mig själv och publicerar det idag.

Just nu jobbar jag heltid med att göra en prototyp av det journalsystem jag tycker vi behöver. Grundprinciperna är:

 • Öppen utveckling: design och resultat ska vara publikt tillgänglig
 • Användning av open source när det är görligt
 • Användning av ny teknik på klientsidan, i synnerhet vad gäller UI, vilket i dagsläget betyder iPad och OSX
 • Hel nystart vad gäller journalen, fullständig byggd runt “issues”, vilket är symptom eller sjukdomar, inte kontakter
 • Sekretess runt “issues”, inte avdelningar
 • Direktkoppling av medicinering till “issues”, vilket tillåter varning på kontraindikationer isf enbart på interaktioner
 • Total integration av vårdprogram i “issues” (se nedan)

Integrationen av vårdprogram i “issues” innebär:

 • Omedelbart kunskapsstöd till läkaren vid patientkontakten
 • Omedelbar uppdatering av kunskap enligt senaste rön
 • Direktkoppling till kvalitetsregister via vårdprogrammet i “issue”
 • Extrem förenkling av beställningsförfaranden som labb, med både beställnings och tolkningsstöd direkt i journalen
 • Extrem förenkling av remissförfarande, eftersom motivation, anamnes och status nu sker automatiskt från “issue”

Just nu håller jag alltså på med prototyputveckling av UI för iPad. Jag har ingen avsikt att behålla det här för mig själv och är mycket intresserad av att andra vill hjälpa till. Varje form av samarbete är tänkbar och förslag mottages gärna. Jag tänker också publicera screenshots vartefter, åtminstone om jag inte behöver skämmas för dom alltför mycket.

Vård IT Forum är stället där vi kan diskutera detta, men jag är även mottaglig via email, naturligtvis.

“Issues” och konfidentialitet

På min ursecta blogg beskriver jag idag hur man kopplar sekretess till “issues” isf läkare, avdelningar, eller notat. Det löser en mängd problem och kan t.o.m. lösa problemet där sjukdomar som är viktiga i andra sammanhang förblir okända i nuvarande system.

Just idag fick vi vår 100:e medlem på Vård IT Forum! Stort grattis till mig själv! Tackar, tackar! Medlemslistan börjar bli ett litet Who’s Who av personer och företag inom vård IT i Sverige. Vi har mer än 350 inlägg i 80 olika ämnen för ögonblicket.

Att skriva eller inte skriva

De flesta läkare dikterar ju sina journalnotat, brev och remisser/remissvar som sedan skrivs in i journalen av en sekreterare. Man dikterar antingen via en gammaldags diktafon med band eller (oftast) digitalt via samma dator som journalprogrammet körs på. Diktering har ju sina bekvämlighetsfördelar för läkaren, men är oerhört produktivitetshämmande, både direkt och indirekt.

Continue reading Att skriva eller inte skriva