Vitalis

Tredje och sista Vitalisdagen gjorde vi vår presentation. Den finns också på video på YouTube, naturligtvis.

Mottagandet var väldigt positivt och publiken ställde precis dom frågor jag ville att dom skulle ställa, tackar för det. En lustig händelse som inte syns eller hörs på videon: i första scenariot på video går jag ju igenom en diabetes typ 2, gör utredningen, efter det årskontrollen, till sist kvalitetsregisterrapporteringen. Jag visar hur kvalitetsregisterhanteringen egentligen blir nästan trivial eftersom ett rätt strukturerat “issue” automatiskt tar hand om den saken och så avslutar jag i den förinspelade videon med meningen “Det var väl elegant?” varpå någon på en av de första raderna utropar helt spontant “Ja, verkligen!”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.