FKs funktionsnedsättning

En av dom saker som ger oss allmänläkare mardrömmar är försäkringskassans avvisande av sjukintyg. Det är en random process där man, som läkare, aldrig tycks kunna göra rätt. Ibland är det för kort, ibland för enkelt, ibland för subjektivt, ibland för invecklat. Skriver man för enkelt anses det inte objektivt, skriver man objektivt förstår dom inte alltid vad man säger och vill att man skriver enklare. Kärnpunkten är vår beskrivning av precis hur sjukdomen hindrar patienten i precis det här yrket från att jobba. Den är tydligen väldigt svårt att göra rätt.

Då tänkte jag så här… om man koderar yrket enligt en enkel tabell (finns det inte en sådan?) så kan man spara varje skriven “funktionsnedsättning” text under nycklarna “yrke” och “diagnos” i en gemensam databas. Diagnosen är redan koderad enligt ICD-10 så den är inget problem. När databasen fått en del texter, kan man börja ge läkaren en lista på sådana texter för just det yrket och den sjukdomen och låta honom välja en. Varje vald text får en uptick på +1. Texterna rangordnas i listan enligt dessa poäng. Kalla det en “like” om du vill.

Varje gång FK underkänner ett intyg får den använda texten en downtick på -5 poäng. I längden kommer man alltså genom Darwinistisk selektion att ha dom texter FK gillar bäst överst i listan.

I nästa steg ger vi FK online tillgång till denna “funktionsnedsättningsdatabas” så behöver vi inte längre välja texten utan låta dom själva göra det utifrån nyckelparet diagnos/yrke. Sisådär, problemet löst!

Socialstyrelsen har gjort en lista på rekommendationer för sjukskrivningar som vagt påminner om detta, men felet där är att man låtit en kommitté göra listan och att den inte dynamiskt anpassar sig efter använding. En lista som jag föreslår är byggd genom “crowdsourcing” och kommer att vara mycket billigare, effektivare och mer komplett än vad man någonsin kan producera från centralt håll.

När listan väl finns har man en guldgruva (guldgruvor är i modet nu!) av information att göra studier på. Precis vilka yrken har mest besvär av sjukdom eller följder av sjukdom X, etc.

Det här kommer vi naturligtvis att stoppa in i iotaMed! Vi har ju redan principen av sjukskrivningar styrda från riktlinjer i programmet, så det här blir ganska enkelt att lägga till.

minIota

Så har vi då en app till i iotaMed sviten, nämligen “minIota” (eller varför inte “miniIota” som någon i familjen sa av misstag). minIota är patientens app och går på en iPad, men inget hindrar att man gör en liknande app som är webbaserad.

När läkaren som använder iotaMed aktiverar ett “patientformulär”, så kommer det formuläret att bli tillgängligt för patienten. Formuläret kan innehålla texter, som t.ex. anvisningar för diet, sårskötsel, samt även data ur journalen, men då i en för patienten mer tillgänglig form. Formuläret kan även innehålla fält som patienten fyller i och som vid nästa besök hos läkaren automatiskt visas och sedan kan importeras till journalen. Dessa patientdata kommer i så fall att bli en del av journaldata, och t.o.m. utgöra del av kvalitetsregisterdata om det är konfigurerat på det viset.

Tillgången till patientens formulär och vägen tillbaka till iotaMed och därmed den klassiska journalen, kan ganska enkelt göras via “mina vårdkontakter” eller annan dylik tjänst.

Jag har gjort en video presentation av detta:

Vitalis

Tredje och sista Vitalisdagen gjorde vi vår presentation. Den finns också på video på YouTube, naturligtvis.

Mottagandet var väldigt positivt och publiken ställde precis dom frågor jag ville att dom skulle ställa, tackar för det. En lustig händelse som inte syns eller hörs på videon: i första scenariot på video går jag ju igenom en diabetes typ 2, gör utredningen, efter det årskontrollen, till sist kvalitetsregisterrapporteringen. Jag visar hur kvalitetsregisterhanteringen egentligen blir nästan trivial eftersom ett rätt strukturerat “issue” automatiskt tar hand om den saken och så avslutar jag i den förinspelade videon med meningen “Det var väl elegant?” varpå någon på en av de första raderna utropar helt spontant “Ja, verkligen!”.

iotaEd: vår issue editor

Så har vi en produkt till i utveckling, nämligen iotaEd, en desktop editor för issues som tillåter allmänläkare och specialister att skapa egna issues. Det är ju därifrån vårdprogrammen kommer nu och det är ju därifrån “issues” också ska komma, eftersom de ju i grunden är vårdprogram.

En videopresentation finns naturligtvis för denna också.

iotaMed lever!

iotaMed på iPad lever och frodas och kommer att visas på Vitalis nästa vecka (oh, sh… bara en vecka till…). Vi har kunnat jobba 100% med det här sen två månader pga det fantastiska stödet från SYSteam. iotaMed är alltså en open source produkt under BSD licens1 så vi kan ju inte sälja licenser. Affärsidén är att kunder och leverantörer inser att en delad open source produkt faktiskt är bättre för alla än en ren proprietär produkt. Det här är ganska tydligt i andra branscher och i andra länder, men i Svensk vård-IT verkar det vara ett riktigt främmande koncept. Förutom då för SYSteam som helhjärtat hoppat på det här och faktiskt financierar en viktig del av vår utveckling. Det finns andra leverantörer som nosar på idén, men bara SYSteam har anslutit sig helt. Så på Vitalis kommer vi att visa en iotaMed som är branded för SYSteam och kopplad till deras befintliga system i tillräcklig grad för att visa konceptet i funktion. Så det bästa stället att se och peta på iotaMed blir på SYSteams monter.

Vi kommer också att ge en presentation i auditorium A6 den 7e april 11:45-12:30. Där kommer vi att visa iotaMed med SYSteam kopplingen och ett koncept för iotaMed i handläggning av fotledstrauma på akuten.

Under den här veckan kommer jag att publicera mer om iotaMed, men jag kan ju i alla fall redan nu peta in några skärmbilder som aptitretare.

Förresten, mycket av diskussionerna som föregick designen av iotaMed finns på vårt forum. Andra utvecklare som vill hänga på bör nog registrera sig där. Det börjar ta fart nu. Det kanske finns andra företag än SYSteam där ute som vill investera i en ny generation av vårdsystem?

Cosmic rapporten från 2006

Hittade just min egen rapport till Landstinget Uppsala om Cosmic från 2006, om någon är intresserad. Skriver det här så jag inte tappar bort länken igen. Det är klart jag har rapporten själv, men eftersom jag skrev den i uppdrag av LUL är det väl korrektare att endast hänvisa till deras egen publicering av den. Om ni undrar, alltså. Här är den:

http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/ITisam/ht06/links/CosmicStudie.pdf

Lecture på KI

Till min stora glädje blev jag inbjuden att ge en lecture på Engelska för “International Masters Programme Health Informatics” på Karolinska Institutet och jag gav den förra måndagen. Vi spelade in hela föreläsningen, 3.5 timmar, på video och nu har jag hållit på en vecka för att konvertera, dela in, lägga till slides, fixa ljudet, m.m. Föreläsningen omfattar 12 sektioner, men resulterade i 20 videos eftersom YouTube begränsar till max 15 minuter per video.

Alla 20 finns i en playlist på YouTube:

http://www.youtube.com/user/mitmab#p/c/0F725A1175F25924

Lecture notes finns också:

https://iota.pro/images/8/89/Ln20101206.pdf

Föreläsningen omfattar allt möjligt som jag har tankar om i Vård IT, och som bekant är det väldigt mycket. Sista sektionen, nr 12, handlar om iotaMed och innehåller även de nya vyerna, dvs kvalitetsregister och kronologisk journal. Den delen är dryga 50 minuter i sig.

Skitbra bok

Den här titeln gav sig själv, liksom, eftersom jag just läst boken “Jävla skitsystem!” av Jonas Söderström.

Boken täcker ett mycket brett spektrum av kniviga frågor, men trots det träffade jag inte på någonting alls, inte en enda punkt, som jag inte höll med om helt och hållet. Den är också skriven av någon med lång erfarenhet i branchen och i synnerhet med användbarhetsfrågor och därmed nästan oförvitlig trovärdighet.

 

Framtidens IT i vården