Boken är född!

9789198170603-Case-2 smallMin bok om journalsystemdesign är ute. Finns på dom flesta bokhandlar-sites, men den bästa beskrivningen är på Amazon.com. Boken beskriver hur journalsystemen blev som dom är och ger en rad förslag om hur dom kan bli bättre. Och med “bättre” menar jag ett verktyg för att förbättra diagnostik och behandling, inte bara hålla reda på historiska fakta och mata administratörer med statistik, vilket är det nuvarande system är huvudsakligen gjorda för.

Lecture notes

Every year for the past couple of years, I’ve been giving a lecture to the “International Masters Program in Health Informatics” at the Karolinska Institute in Stockholm. Tomorrow I’ll give another one. The notes for that lecture are fairly complete and can be read on their own as a text which concisely outlines my major ideas and problems about electronic medical records. Suddenly it struck me that I should publish those notes here, and not just hand them out to the students as I usually do. So here they are.

Handout 20131216

Yet another argument for iotaMed

Heh, who would have thought…?

Physicians who have electronic health record systems but dictate patient notes give a lower quality of care than do doctors who use structured documentation, says a study published online May 19 in the Journal of the American Medical Informatics Association.

Quality of care was significantly better on three measures for doctors who took structured notes compared with physicians who used the other two styles, the study said.

Researchers found that quality of care was significantly worse on three outcome measures for doctors who dictated their notes compared with physicians who used the other two documentation styles.

FKs funktionsnedsättning

En av dom saker som ger oss allmänläkare mardrömmar är försäkringskassans avvisande av sjukintyg. Det är en random process där man, som läkare, aldrig tycks kunna göra rätt. Ibland är det för kort, ibland för enkelt, ibland för subjektivt, ibland för invecklat. Skriver man för enkelt anses det inte objektivt, skriver man objektivt förstår dom inte alltid vad man säger och vill att man skriver enklare. Kärnpunkten är vår beskrivning av precis hur sjukdomen hindrar patienten i precis det här yrket från att jobba. Den är tydligen väldigt svårt att göra rätt.

Då tänkte jag så här… om man koderar yrket enligt en enkel tabell (finns det inte en sådan?) så kan man spara varje skriven “funktionsnedsättning” text under nycklarna “yrke” och “diagnos” i en gemensam databas. Diagnosen är redan koderad enligt ICD-10 så den är inget problem. När databasen fått en del texter, kan man börja ge läkaren en lista på sådana texter för just det yrket och den sjukdomen och låta honom välja en. Varje vald text får en uptick på +1. Texterna rangordnas i listan enligt dessa poäng. Kalla det en “like” om du vill.

Varje gång FK underkänner ett intyg får den använda texten en downtick på -5 poäng. I längden kommer man alltså genom Darwinistisk selektion att ha dom texter FK gillar bäst överst i listan.

I nästa steg ger vi FK online tillgång till denna “funktionsnedsättningsdatabas” så behöver vi inte längre välja texten utan låta dom själva göra det utifrån nyckelparet diagnos/yrke. Sisådär, problemet löst!

Socialstyrelsen har gjort en lista på rekommendationer för sjukskrivningar som vagt påminner om detta, men felet där är att man låtit en kommitté göra listan och att den inte dynamiskt anpassar sig efter använding. En lista som jag föreslår är byggd genom “crowdsourcing” och kommer att vara mycket billigare, effektivare och mer komplett än vad man någonsin kan producera från centralt håll.

När listan väl finns har man en guldgruva (guldgruvor är i modet nu!) av information att göra studier på. Precis vilka yrken har mest besvär av sjukdom eller följder av sjukdom X, etc.

Det här kommer vi naturligtvis att stoppa in i iotaMed! Vi har ju redan principen av sjukskrivningar styrda från riktlinjer i programmet, så det här blir ganska enkelt att lägga till.

minIota

Så har vi då en app till i iotaMed sviten, nämligen “minIota” (eller varför inte “miniIota” som någon i familjen sa av misstag). minIota är patientens app och går på en iPad, men inget hindrar att man gör en liknande app som är webbaserad.

När läkaren som använder iotaMed aktiverar ett “patientformulär”, så kommer det formuläret att bli tillgängligt för patienten. Formuläret kan innehålla texter, som t.ex. anvisningar för diet, sårskötsel, samt även data ur journalen, men då i en för patienten mer tillgänglig form. Formuläret kan även innehålla fält som patienten fyller i och som vid nästa besök hos läkaren automatiskt visas och sedan kan importeras till journalen. Dessa patientdata kommer i så fall att bli en del av journaldata, och t.o.m. utgöra del av kvalitetsregisterdata om det är konfigurerat på det viset.

Tillgången till patientens formulär och vägen tillbaka till iotaMed och därmed den klassiska journalen, kan ganska enkelt göras via “mina vårdkontakter” eller annan dylik tjänst.

Jag har gjort en video presentation av detta:

Vitalis

Tredje och sista Vitalisdagen gjorde vi vår presentation. Den finns också på video på YouTube, naturligtvis.

Mottagandet var väldigt positivt och publiken ställde precis dom frågor jag ville att dom skulle ställa, tackar för det. En lustig händelse som inte syns eller hörs på videon: i första scenariot på video går jag ju igenom en diabetes typ 2, gör utredningen, efter det årskontrollen, till sist kvalitetsregisterrapporteringen. Jag visar hur kvalitetsregisterhanteringen egentligen blir nästan trivial eftersom ett rätt strukturerat “issue” automatiskt tar hand om den saken och så avslutar jag i den förinspelade videon med meningen “Det var väl elegant?” varpå någon på en av de första raderna utropar helt spontant “Ja, verkligen!”.

iotaEd: vår issue editor

Så har vi en produkt till i utveckling, nämligen iotaEd, en desktop editor för issues som tillåter allmänläkare och specialister att skapa egna issues. Det är ju därifrån vårdprogrammen kommer nu och det är ju därifrån “issues” också ska komma, eftersom de ju i grunden är vårdprogram.

En videopresentation finns naturligtvis för denna också.

Framtidens IT i vården