0 thoughts on “Vitalis presentation”

  1. Intressant video. Det är viktigt med mycket bra interna uppföljningssystem, så att vården kan korrigera sig själv där det behövs. IT användningen i vården kommer öka, men långsamt då staten är långsam. Vi på http://www.opincare.com verkar för att patienter också ska kunna säga sitt genom betygsättning och kommentarer på vår internetplattform.

  2. Hej! Efter att igår setat av it-inspirationsdagen på Läkaresällskapet tycker jag det var mycket befriande att höra detta. Det är dags att alla it-intresserade allmänläkare bildar ett nätverk och delar tankar och erfarenheter. Hoppas du skriver för AllmänMedicin 3/2013 så kollegorna kan börja fråga efter detta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.