minIota

Så har vi då en app till i iotaMed sviten, nämligen “minIota” (eller varför inte “miniIota” som någon i familjen sa av misstag). minIota är patientens app och går på en iPad, men inget hindrar att man gör en liknande app som är webbaserad.

När läkaren som använder iotaMed aktiverar ett “patientformulär”, så kommer det formuläret att bli tillgängligt för patienten. Formuläret kan innehålla texter, som t.ex. anvisningar för diet, sårskötsel, samt även data ur journalen, men då i en för patienten mer tillgänglig form. Formuläret kan även innehålla fält som patienten fyller i och som vid nästa besök hos läkaren automatiskt visas och sedan kan importeras till journalen. Dessa patientdata kommer i så fall att bli en del av journaldata, och t.o.m. utgöra del av kvalitetsregisterdata om det är konfigurerat på det viset.

Tillgången till patientens formulär och vägen tillbaka till iotaMed och därmed den klassiska journalen, kan ganska enkelt göras via “mina vårdkontakter” eller annan dylik tjänst.

Jag har gjort en video presentation av detta:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.