All posts by martin

Vem tog min namnteckning?

Det är hög tid att vi får tillbaka våra namnteckningar. Sen datoriserade system infördes i sjukvården har våra handteckningar förlorat betydelse, inte för att dom inte skulle behövas, men för att producenterna fortfarande inte fått grepp om hur dom ska implementeras. Och det egendomliga är att vi allihopa, inklusive tillsynsmyndigheterna, bara rycker på axlarna och låter det hända. De facto har vi gått tillbaka mer än hundra år i tiden på just detta oerhört viktiga område och det är OK?

Continue reading Vem tog min namnteckning?

Att skriva eller inte skriva

De flesta läkare dikterar ju sina journalnotat, brev och remisser/remissvar som sedan skrivs in i journalen av en sekreterare. Man dikterar antingen via en gammaldags diktafon med band eller (oftast) digitalt via samma dator som journalprogrammet körs på. Diktering har ju sina bekvämlighetsfördelar för läkaren, men är oerhört produktivitetshämmande, både direkt och indirekt.

Continue reading Att skriva eller inte skriva

Kejsarens nya termkatalog

Det sägs att bristen på enhetlighet i hanterandet av medicinska termer hos läkare och i  journalprogram utgör ett stort hinder för vidare automatisering och sammankoppling av olika system. Det låter ju logiskt på något vis, men det är inte sant. Inte nog med att en gemensam termkatalog för journaler är näranog omöjligt att åstadkomma, den är utan nytta även om det gick att göra och att hela idén är byggd på fel premisser.

Continue reading Kejsarens nya termkatalog

Lagen om alltings naturliga dj… motsträvighet

Gång på gång misslyckas stora projekt, typ storslagna standarder, gemensamma databaser, enhetliga gränssnitt, “en patient/en journal”. Små projekt, däremot, fortsätter att lyckas i förfärande omfattning, trots den uppenbara amatörismen i många fall, medan dom stora projekten ofta leds av folk som borde veta bättre (dubbelmeningen var avsiktlig). Man behöver inte vara ett under av perceptivitet för att inse att det faktiskt är så, men det är uppenbarligen svårt att greppa att det inte är en tillfällighet utan faktiskt en lag som ligger bakom detta, och det är inte lagen om alltings naturliga, hum, motsträvighet.

Continue reading Lagen om alltings naturliga dj… motsträvighet