Q.E.D. – sökord

Låt oss återvända till notatmallar som jag redan tidigare nämnt, men nu med fokus på hur man matar in information i varje sökord. Där finns mycket att hämta i hjälp och effektivitetsvinster. Om man kan göra införandet av klinisk information via journalmallens sökord snabbare och enklare än att diktera journalen, så har man gjort en rejäl vinst.

Varje sökord har ett “minne” där redan tidigare använda fraser sparas och visas1.

Sökord
För varje sökord poppar det upp en lista med mest använda fraser.

Man kan välja den fras som passar bäst genom att klicka på den, eller genom att gå ned i listan med piltangenterna och sen trycka “Enter”. Men det finns smartare sätt…

Sökning ord
Om man skriver in början av en fras, selekteras lämpliga automatiskt.

Vartefter man skriver i fältet, så visas endast de förval där den skrivna frasen förekommer, vilket gör valet lättare. Men det finns ännu smartare och snabbare sätt…

Fuzzy search
Sökning sker också enligt vad man kallar “fuzzy string search”.

Man kan istället skriva bokstäver som förekommer i samma ordning i frasen man söker. Detta kallas “fuzzy string search” och finns i många utvecklingsverktyg sedan länge. I figuren ser ni hur “moo” matchar de understrukna bokstäverna i förvalslistan. I just det här exemplet räcker det med att lägga till en enda bokstav för att bli presenterad med ett enda val.

Fuzzy search
Man kan eliminera alternativ genom extra tecken.

Denna metod för text input är inte bara snabb, den är också enkel att komma ihåg eftersom de korta “ord” (som “mool” här ovan) tenderar att vara memorabla. Men det leder också till att man tenderar till att hålla sig konsekvent till ett rätt så standardiserat vokabulär och frasering, vilket är en vinst i sig2.

För kvalitetsregistren har vi en intressant knorr också.

Kvalitetsregister
Sökord relaterade till kvalitetsregister har fasta förval.

De fält som är specifika för kvalitetsregistren kan man enkelt förse med lämpliga val redan på förhand. Inget hindrar användaren att skriva något i fritext, men om användaren väljer ett av förvalen så är registreringen, vad gäller den informationspunkten, redan korrekt gjord vid källan, och man undviker dubbeljobb.

  1. Dessa fraser är per användare av två skäl: att dela dem kan avslöja klinisk information för andra användare. För det andra: varje användare har sitt eget sätt att uttrycka sig.
  2. Tänk bara på hur mycket pengar och energi staten har spenderat på standardiserad terminologi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.