Category Archives: Introspektion

Ett snack med GPT

Hade idag en diskussion med ChatGPT (4.0) om förhållandet till läkare och tycker det kan vara intressant. Lite “creepy” är det ju. Mina frågor i bold text och ChatGPT svaren i vanlig font. Jag börjar diskussionen på engelska, men går sen över till svenska. Intressant är att när GPT översätter ett tidigare svar så blir det lite pover svenska, men när jag ställer frågor på svenska så är svaren bättre.

Enjoy!

Continue reading Ett snack med GPT

Vår oersättliga (?) hjärna

Vad gäller åsikten som jag sett yttras att Stephen Hawking bevisar att människan överträffar maskinen och att det betyder att läkarna även i fortsättningen är oersättliga. Det är inte en slutsats jag tycker man kan dra och det av ett antal olika skäl.

Först och främst är det en stor skillnad mellan forskning involverande radikalt nya idéer som Hawking höll på med och det dagliga arbetet i läkarpraktiken. Vi bör inte ha stora svepande och nydanande infall när vi träffar en patient. Tvärtom, vi behöver påminna oss och tillämpa redan kända rön på ett effektivt sätt, vilket är en helt annan sak. I dagliga praktiken ska vi inte hitta “oväntade och ospårade vägar”, vi ska hitta de spårade vägarna och de kända resultaten. Svårt nog, om man ser till vad som händer i praktiken.

Continue reading Vår oersättliga (?) hjärna