Upprensning

Jag gick igenom mina gamla blogginlägg och såg att de dominerades av saker som är ovidkommande och detraherar från det jag vill ha sagt, dvs hur journalsystemen bör utvecklas i framtiden.

Det fanns mängder av negativa inlägg där jag klagar över hur systemen ser ut idag och över hur vård IT styrs, men i längden blir det kontraproduktivt och alienerar just de personer jag helst vill nå fram till.

Så jag tog bort det överdrivet negativa och allt det jag inte såg som produktivt, tillsammans med en mängd inlägg som inte längre är aktuella och ett stort antal som avvek för mycket från ämnet.

Dags för skärpning och fokus, helt enkelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.